اطلاعات عمومی ترکیه

قیمت آپارتمان در استانبول
اطلاعات عمومی ترکیه

حدود قیمت آپارتمان در مناطق استانبول


حدود قیمت خرید آپارتمان یکخوابه نوساز در مناطق مختلف استانبول قیمت در مناطق استانبول : منطقه بشیکتاش (مرکزشهراروپایی) در محله های خیلی خوب، 1 خوابه 100 متری…