بسفر

تنگه بسفر
استانبول گردی

قدم زدن کنار تنگه بسفر


امروز میخوایم براتون از کناره های معروف تنگه بسفر بگیم که میتونین دراونجا قدم بزنین یا با صرف چای و قهوه پرواز مرغهای دریایی رو تماشا کنین…