خیابان بغداد

خیابان بهاریه استانبول
استانبول گردی

مشهورترین خیابانهای استانبول


خیابون گردی یکی از تفریحات ساکنین استانبول و استانبول گردی و توریستهای پرشمار این شهره; قدم زدن توی خیابونهای زنده و پر از زرق و برق و…