مراکز خرید استانبول

مراکز خرید استانبول
استانبول گردی

5 مرکز خرید بزرگ استانبول


معرفی 5 مرکز خرید بزرگ در شهر زیبای استانبول مال آو استانبول  Mall of Istanbul سمت اروپایی منطقه باشاک شهیر یک شهربازی دوطبقه و بسیار مهیج داره…