مسجد سلطان احمد

مسجد سلطان احمد
تاریخی

راز بزرگ مسجد سلطان احمد


یکی از لقبهای استانبول، شهر هزار مسجده . چون مساجد زیبای زیادی در این شهر وجود داره وصدها مسجد تاریخی رو در دل خودش جا داده; دیدار…