نصرت

نصرت
اطلاعات عمومی ترکیه

نصرت ، از قصابی تا شهرت


نصرت این روزا عکسی که نصرت توی اینستاگرامش گذاشته کلی سروصدا به پا کرده و حامیان حیوانات رو به واکنش واداشته. البته این بار اول نیست که…